مرکز آموزشی آموزگار با هدف به روز رسانی اطلاعات مربیان در خدمت شماست.

پیوست های مقدمه و کلیات نبوت متوسطه دانش آموزی

جهت مشاهده دسته بندی مطالب لطفا وارد شوید

3 دیدگاه

» طرح درس نبوت متوسطه دانش آموزی

[…] لینک دسترسی به پیوست های مقدمه و کلیات نبوت […]

» طرح درس نبوت متوسطه دو بزرگسال

[…] لینک دسترسی به پیوست های مقدمه و کلیات نبوت […]

گوهرشادی

سلام علیکم طرح درس نبوت دکتر قندهاری آیا موجود هست؟